که چگونه بسیاری از سنگ آهک خرد تن در چرخ رپیدز سرو